parallax background

Espai de dansa

 

L’esport és ric i variat i el ball ajuda a desenvolupar el ritme, la coordinació individual, el to físic, aprenem a fer coreografies i d’altres capacitats intrínseques que es desprenen de la pràctica d’una activitat artística..


El ball és una forma d’expressió, d’interacció social, d’enriquiment personal i desenvolupament cultural. És comunicació.

COMBO


  • Ball contemporani
  • Balls moderns


ELS GRUPS

EI 4anys i 5anys
Divendres de 17h a 18.15h
Quota: 26€/mes

EP 1-4EP
DImarts i Dijous de 17h a 18.15h
Quota: 39€/mes