parallax background

Habilitats socials

 

Les habilitats socials són un conjunt de competències conductuals que possibiliten que la persona mantingui relacions socials positives amb els altres i que afronti, de manera efectiva i adaptativa, les demandes del seu entorn social, aspectes que contribueixen significativament, d’una banda, a l’acceptació per part dels companys i, de l’altra, a un ajut i adaptació social adequat.


 
 
Resonsables: Montse Garcia i Maria Bosch, membres del Departament d'Orientació i Suport de l'Escola Daina-Isard